AKTUELNOSTI


Vanjska ocjena Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu

Vanjska ocjena Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu

Pet, 28. Apr. 2023.

Dana 27. i 28. 04. 2023. godine tim vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) obavio je vanjsku ocjenu našeg Lječilišta u svrhu provjere uspostavljenog sistema Sigurnosti i kvaliteta kao i reakreditaciju ustanove.

"Dani kvaliteta 2022" AKAZ

Pet, 09. Dec. 2022.

"Dani kvaliteta 2022" u organizacij Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu
Sarajevo 08.-09. 2022

Balneološki kapaciteti u Federaciji BiH

Balneološki kapaciteti u Federaciji BiH

Predstavljanje balneoloških kapaciteta u FBiH na skupu doktora fizikalne medicine i rehabilitacije

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Odbrana magistarskog rada na temu „UTICAJ KARDIOLOŠKE REHABILITACIJE NA FUNKCIONALNI KAPACITET OSOBA NAKON OPERATIVNIH ZAHVATA NA SRCU“