Kardiovaskularna rehabilitacija


U Lječilištu „Aqua Bristol“ u Tuzli se sprovodi kardiovaskularna rehabilitacija prema najvišim svjetskim standardima uz multidisciplinarni pristup.

Rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika čine opsežni, dugotrajni programi koji uključuju medicinsku evaluaciju (ergometrija, ultrazvuk srca, 6 minutni test hoda, praćenje srčane frekvence i krvnog pritiska), fizički trening, modifikaciju kardiovaskularnih faktora rizika, edukaciju i savjetovanja.

Programi su dizajnirani da ogranizuju fiziološke i psihosocijalne učinke srčanih bolesti, smanjenje rizik nagle smrti ili reinfarkta, kontroliraju simptome bolesti, stabiliziraju ili smanje aterosklerotske procese i poboljšaju psihosocijalni i radni status odabranih bolesnika a sastoje se od:

  • Vježbe disanja i relaksacije
  • Šetnja prema programu
  • Intervalni trening na biciklu/traci
  • Hidroterapija

Najvažniji učinci kardiovaskularne rehabilitacije prema dosadašnjim naučnim radovima jesu: - poboljšanje funkcionalnog kapaciteta (podnošenja napora) - smanjenje simptoma bolesti - poboljšanje lipidnog statusa - smanjenje pušenja - poboljšanje osjećaja dobrog zdravlja i smanjenje stresa - smanjenje smrtnosti.

Rehabilitacija kardioloških bolesnika se jednim dijelom sprovodi na poznatom tuzlanskom šetalištu „Slana banja“  s namjerom da naši pacijenti što više vremena provode na čistom i svježem zraku u šumi koja je bogata borovinom što predstvalja jako važan faktor u rehabilitaciji srčanih bolesnika.