Dr. Alma Atić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Koordinator kvaliteta u Lječilištu ”Aqua Bristol” Tuzla


Doktorica Alma Atić rođena je 1990. godine u Tuzli gdje je završila Srednju medicinsku školu. Kao učenica medicinske škole počela se interesovati za sekciju prve pomoći, zbog čega je 2005.godine postala aktivni volonter Crvenog krsta/križa grada Tuzla. Učestvovala je na brojnim takmičenjaima iz prve pomoći a osvojivši prvo mjesto na državnom takmičenju sa svojom ekipom stigla je i do evropskog takmičenja u Liverpulu 2008.godine. Dala je veliki doprinos u edukaciji učenika i profesora osnovnih i srednjih škola o programima prevencije, vještinama iz prve pomoći, inkluzivnim programimam marginaliziranih skupina stanovništva, radila je na programima prikupljanja i podjele pomoći socijalno ugroženim porodicama kao i na programima aktivnog starenja, bavila se edukacijom i animacijom dobrovoljnih darivatelja krvi što je i sama postala. Zbog svega navedenog razvila je veliku empatiju prema ljudima u potrebi što je dodatno učvrstilo njenu ljubav prema medicini kao najhumanijoj profesiji.

Medicinski fakultet na Univerzitetu u Tuzli završila je 2015.godine a svoje prvo radno iskustvo ostvarila je upravo u Crvenom krstu/križu grada Tuzla na poziciji koordinator za zdravstvo i socijalne programe.

Timu Lječilišta ”Aqua Bristol” Tuzla pridružila se u augustu 2018.godine. Ispunivši uslove za specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije, doktorica Alma je postala prvi specijalizant naše ustanove. Po završetku specijalističkog staža uspješno je položila specijalistički ispit u aprilu 2024.godine kada je stekla zvanje specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.

Nakon što je prošla edukaciju od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), od 2021. godine postala je koordinator kvaliteta u našoj ustanovi sa kojom je Lječilište ”Aqua Bristol” uspješno ispunilo uslove za reakreditaciju i recertifikaciju u aprilu 2023.godine.

Veliku posvećenost i interesovanje pokazuje prema rehabilitaciji reumatološkh pacijenata kao i rehabilitaciji pacijenata nakon operacija na srcu.

Redovnim internim edukacijama kao i učešćima na kongresima i stručnim sastancima, kontinuirano radi na povećanju svog znanja kako bi našim pacijentima pružila što kvalitetniju uslugu u skladu sa svjetskim preporukama.