ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Od 29.11.2023. godine Lječilište "Aqua Bristol" Tuzla je bogatije za jednog magistra fizioterapije. Naime naš glavni fizioterapeut, Amra Vrabac, uspješno je odbranila magistarski rad na temu „UTICAJ KARDIOLOŠKE REHABILITACIJE NA FUNKCIONALNI KAPACITET OSOBA NAKON OPERATIVNIH ZAHVATA NA SRCU“ . Odbrana magistarskog rada održana je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, odsjek Zdravstvenih studija a članovi komisije bili su Prof.dr.med.sc.Nedima Kapidžić Bašić, Doc.dr.med.sc. Mirela Denjagić-Bašić i Prof.dr.med.sc.  Dževad Džananović.