OSOBLJE


Dr. sc. doajen fizikalne medicine i načelnica Nedima Kapidžić Bašić. Rođena u Tuzli a Medicinski fakultet završava u Sarajevu. Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista reumatolog, sa višegodišnjim iskustvom u rehabilitaciji pacijenata ali i iskusni profesor iza koje stoje brojne knjige i udžbenici iz oblasti Fizikalne medicine i rehabilitacije. Kao i vojska educiranih mladih fizijatara i fizioterapeuta. Preko 160 radova u domaćim i inostranim publikacijama. Knjige za svoje studente a sada kolege koje stoje rame uz rame u pružanju pomoći oboljelim. Naše Lječilište ima vrhunskog stručnjaka koja je postavila visoke standarde u Lječilištu. Način rada i znanje koje nam je prenijela naša načelnica i učinila nas prepoznatljivim među našim pacijentima. Nedima Kapidžić Bašić je ugledan građanin ovoga grada a mi smo ponosni što imamo vrhunskog stručnjaka u našem Lječilištu. Načinom rada i pristupom postala je prepoznatljiva što govore i njeni uspjesi. ????Nudimo znanje i iskustvo na jednom mjestu???? Uz stručno vodstvo i osoblje Lječilišta, posjetite nas ???? Zakažite svoj termin! ☎️ 035/365-533

Prof.dr.med.sc Nedima Kapidžić Bašić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista reumatolog i načelnica našeg lječilišta od njegovog osnivanja. Rođena u Tuzli a Medicinski fakultet završava u Sarajevu. Fizijatar sa višegodišnjim iskustvom u rehabilitaciji pacijenata ali i iskusni profesor iza koje stoje brojne knjige i udžbenici iz oblasti Fizikalne medicine i rehabilitacije, kao i vojska educiranih mladih fizijatara i fizioterapeuta. Preko 160 radova u domaćim i inostranim publikacijama. Nedima Kapidžić Bašić je ugledan građanin ovoga grada a mi smo ponosni što imamo vrhunskog stručnjaka u našem Lječilištu. Načinom rada i pristupom postala je prepoznatljiva što govore i njeni uspjesi i brojni zadovoljni pacijenti.
Nudimo znanje i iskustvo na jednom mjestu
Uz stručno vodstvo i osoblje Lječilišta, posjetite nas .
Zakažite svoj termin!
☎️ 035/365-533                      ???? info@aquabristol.ba 

Doc.dr.med.sci. Azra Delalić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije sa posebnom edukacijom iz oblasti Dječije fizijatrije.

Problematika koja je vezana za dječiju fizijatriju je:
-dijagnostika i tretman neurorazvojnih poteškoća,
- neurorizična djeca,
-cerebralna paraliza,
-urođeni i stečeni deformiteti mišićno-koštanog sistema,
-porođajne povrede brahijalnog pleksusa,
-mišićne bolesti i rijetke bolesti dječije dobi.

Zakažite svoj termin!
☎️ 035/365-533               ???? info@aquabristol.ba