Termoterapija


Termoterapija predstavlja primjenu toplote i hladnoće u terapijske svrhe, ovisno od vrste, stanja i faze oboljenja/povrede u kojoj se pacijent nalazi.

Raspolažemo svim oblicima termoterapije:

  • parafango 
  • parafin
  • topla pakovanja
  • hladna pakovanja

Parafango terapija je postupak primjene mješavine parafina i ljekovitog blata vulkanskog porijekla, homogenizovanog i fino granulisanog. To je terapija kojoj pacijenti najviše vjeruju iz programa termoterapije. Sadrži preko 80 % čestica manjih od 2 mikrona. 
Dobija se procesom “vrenja“ u mineralnoj vodi uz prisustvo anaerobnih bakterija koje povećavaju sadržaj sumpora za oko 60 procenata, čime se njegovo blagotvorno farmakološko dejstvo mnogostruko uvećava. 

Spada u termoterapijske procedure sa sljedećim terapijskim djelovanjem:

  • poboljšanje arterijske i venske cirkulacije
  • smanjenje bola, poboljšanje metabolizma
  • poboljšanje ishrane tkiva
  • relaksacija mišića
  • povećanje pokretljivosti u zglobovima kao uvodna procedura i pripremna terapija za vježbe (aktivne i pasivne) i savladavanja kontraktura
  • prije mobilizacijskih tehnika kod lokalnog spazma mišića.