"Dani kvaliteta 2022" AKAZ

Pet, 09. Dec. 2022.


"Dani kvaliteta 2022" u organizacij Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Sarajevo 08.-09. 2022


S ciljem očuvanja i unaprijeđenja kvaliteta u našoj ustanovi, u periodu 08.-09.12.2022.godine, naše dvije uposlenice, koordinatorice kvaliteta, doktorica Alma Atić i dipl.fizioterapeut Amra Vrabac, bile su učesnici manifestacije "Dani kvaliteta 2022" u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu. Ovo je bila idealna prilika za razmjene iskustava i primjera dobre prakse, a kako bi naše koordinatorice što bolje i uspješnije pripremile samoocjenu i  predstojeću reakreditaciju naše ustanove planiranu za april 2023. godine.