Kinezioterapija


Kinezioterapija predstavljaje granu fizikalne medicine koja koristi posebno  programiran pokret u liječenju i rehabilitaciji pojedinih bolesti, povreda i deformiteta. 

Zakonitosti kineziterapije nalazimo u kineziologiji i biomehanici, naukama koje proučavaju i analiziraju pokret i kretanje. 
Za razliku od ostalih metoda fizikalne medicine, u kineziterapiji je vrlo važno aktivno sudjelovanje pacijenta, jer samo motiviran i suradnički raspoložen pacijent može usvojiti vježbe i kontinuirano ih provoditi u cilju potpunog ozdravljenja ili poboljšanja narušenog zdravstvenog stanja. 

Bitno je istaknuti da kinezioterapija u većini slučajeva ima ključnu ulogu u procesu liječenja, te da sve ostale procedure koje propiše fizijatar predstavljaju samo uvod u kvalitetan kineziotretman koji će donijeti poboljšanje zdravstvenog stanja pacijenta.
Individualnost kineziterapije bitan je zahtjev koji se poštuje u Lječilištu „Aqua Bristol“. Očituje se u zadovoljavanju autentičnih potreba pacijenta temeljnih na aktuelnom funkcionalnom i zdravstvenom statusu, a koja se provodi u sali opremljenoj svim rekvizitima potrebnim za efikasan tretman.