O TUZLANSKOJ SLANOJ VODI


O tuzlanskoj slanoj vodi

Korištenje i ljekovitost Tuzlanske slane vode su poznati više od deset vijekova. U toku izgradnje sadašnjeg objekta pronađen je novi izvor slane vode, tako da naše lječilište koristi „slanicu“ iz sopstvenog izvora što omogućava da se ljekoviti sastojci mineralne vode ne gube tokom transporta. 

Vršeno je ispitivanje balneoloških i fizikalno-hemijskih osobina vode u Higijenskom zavodu Sarajevo, u Zavodu za zdravstvenu zaštitu BiH, potom u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na osnovu rezultata balneoloških ispitivanja karakteristike vode su: 

 • Natrijsko-kalcijsko-hloridno-sulfatna mineralna voda sa visokom mineralizacijom.
 • Prema količini NaCl slana voda iz Tuzle spada u grupu slanica (slanjača – rasola) jer sadrži Na i Cl jone iznad 240 mval/l. 
 • Značajno je prisustvo hlora, natrija, kalcija, magnezija, bikarbonata, kalija i sumporvodonika.
 • Prema temperaturi voda je hipoterma, na izvorištu temperatura vode iznosi oko 20-27 ºC, a za upotrebu u balneološke svrhe se grije na 28-34ºC
 • Po svojim fizičko-hemijskim osobinama radi se o vodi visoke mineralizacije (307,605,98 mg/l suhog ostatka) – uzeta iz bušotine.
 • Ph vrijednost je 8,26 (alkalna). 

Iz priloženih rezultata može se konstatovati da je Tuzlanska slana voda bogata mineralima i ima svoje specifičnosti u terapijskim resursima u odnosu na druge mineralne vode. Spada u čiste vode, jer ima malo primjesa, što je vrlo rijetko, jer voda idući iz dubine, otapa materijale kroz koje prolazi i onečišćava se, što nije slučaj sa Tuzlanskom „slanicom“. 

Posebno djelovanje tuzlanske mineralne vode na određena oboljenja

Sama fizikalna terapija ima velike mogućnosti u tretmanu brojnih bolesti mišićno-koštanog i nervnog sistema, međutim uz dodatak prirodne mineralne slane vode ona postaje mnogo efikasnija i djelotvornija. Vrlo je djelotvorna:

 • u tretmanu reumatoloških bolesnika (smanjuje bol, razmekšava okolozglobne strukture i omogućava bolju pokretljivost bolesnika sa problemima u kičmenom stubu i ekstremitetima),
 • nakon operacije na kičmi i ekstremitetima, 
 • za mnoga hronična ginekološka oboljenja i za liječenje steriliteta, 
 • u tretmanu posljedica povrede ligamenata i tetiva ili preloma kostiju, 
 • kožnih oboljenja (psorijaza), 
 • tegoba u ekstremitetima koje su posljedica šećerne bolesti, paralize perifernih nerava.