Terapije

Balneo-fizikalne procedure:

Hidroterapija: je procedura u kojoj  koristi se mineralna voda u kadama i bazenu .

Opremljeni smo  kadama sa podvodnom tuš masažom, biserne kupke, četverećelijske galvanske kupke, Hubbardovu kadu, mineralnu i aromatičnu kupku. 

Hubbardova kada je predviđena za hidro kinezi terapiju najtežih bolesnika (hemiplegija, paraplegija, teških povreda).

U bazenu je topla mineralna topla voda koja se može koristiti ne samo u svrhu liječenja, nego i u rekreativne svrhe.

U ponudi imamo i hidrokinezio terapiju, grupnu ili individualnu.

104 121

Elektroterapija

Predstavlja primjenu električne struje radi postizanja terapijskog učinka. Svoju primjenu u medicini elektroterapija je pronašla otkrićem pozitivnih učinaka na strukture mišićnog i nervnog sistema.
Elektroterapijom postižemo toplinski efekat  koji utiče na proširenje krvnih sudova, postižemo analgetski efekat stimuliranjem nervnih vlakana zaduženih za prijenos boli, djelujemo na povećanje mišične mase, te stimuliramo oštećene živce.
Svi ti učinci govore nam kako elektroterapija predstavlja nezaobilazan i važan dio u rehabilitaciji pacijenata.

Lječilište Aqua Bristol_Full-HD_47900

T-CARE ( transfer kapacitivne i rezistivne energije) aparat je ćelijski regenerator.

Najčešće se koristi u sportskoj medicini, kod bolnih stanja lokomotornog aparata kao i u kozmetološke svrhe. Nije invazivna tehnika i to je terapija koja je razvijena u poslednjih nekoliko godina, sa velikim uspjehom u fizikalnoj terapiji. Ovaj aparat za razliku od drugih aparata, ima mogućnost da se istovremeno koriste dvije terapijske metode : rezistivno – kapacitivni prijenos energije i ergonomski dizajniran „Roll on“ aplikator koji sadrži i postepeno dozira aktivne sastojke koje želimo da primjenimo u terapijske svrhe. Smatra se prirodnim aparatom, jer preko dva zavrtnja i elektrode je u stanju da generiše elektromagnetne površine i tako sprovodi energiju u različita tkiva ljudskog tijela.

Lječilište Aqua Bristol_Full-HD_104467

Biološkiefekti TCARE tretmana:

  • Poboljšanje venskog i arterijskoj protoka i metabolizma,

  • Poboljšanje membranskog balansa,

  • Repolarizacija ćelija,

  • Prelazekstra ćelijske matrice iz patološkog u fiziološko stanje,

  • Jačanje i sinergija aktivnim farmaceutskim sredstvima uz očigledne prednosti u odnosu na davanje intradermalne terapije ( injekcije hijaluron/kolagen),

  • Poboljšanje magistralnih tokova uz povećanje količine hranljivim materijama i kiseonikom

Kineziterapija

je grana fizikalne medicine koja koristi posebno uvjetovan i programiran pokret u liječenju i rehabilitaciji pojedinih bolesti, povreda i deformiteta. Zakonitosti kineziterapije nalazimo u kineziologiji i biomehanici, naukama koje proučavaju i analiziraju pokret i kretanje. Za razliku od ostalih metoda fizikalne medicine, u kineziterapiji je vrlo važno aktivno sudjelovanje pacijenta,  jer samo motiviran i suradnički raspoložen pacijent može usvojiti vježbe i kontinuirano ih provoditi u cilju potpunog ozdravljenja ili poboljšanja narušenog zdravstvenog statusa. Individualnost kineziterapije bitan je zahtjev koji se poštuje u Lječilištu „Aqua Bristol“, a očituje se u zadovoljavanju autentičnih potreba pacijenta temeljnih na aktuelnom funkcionalnom i zdravstvenom statusu.

2   20160126_092455 20160219_153837 IMG_20160219_153542

Funkcionalna rehabilitacija

Koncept funkcionalne rehabilitacije temelji se na uklanjanju nastalih poremećaja funkcija organizma i vraćanju pacijenta u stanje koje je prethodilo povredi ili bolesti. Funkcionalna rehabilitacija je uspješna ako se pacijent oporavi u medicinskom, profesionalnom i socijalnom smislu. Temeljni princip uspješnosti koncepta funkcionalne rehabilitacije je kvalitetna funkcionalna procjena i individualni plan i program rehabilitacije.

Terapijski bazen

Akutna bolna stanja najčešće su popraćena grčevima tj. mišićnim spazmom. Cilj početnih terapijskih procesa je opuštanje mišićnih struktura s ciljem što efikasnijeg uključivanja u kineziološke rehabilitacijske programe. Terapijski bazeni namijenjeni rehabilitaciji kao osnovni zahtijev, pored naravno higijene, zahtijevaju temperaturu vode od 32◦C upravo s ciljem opuštanja muskulature i otpočinjanja aktivne terapije. Sljedeća velika prednost vježbanja u vodi su znatno smanjeni utjecaj gravitacije što nam omogućuje izvođenje pokreta u punom obimu uz znatno smanjena opterećenja. U ponudi hidrokineziterapije nudimo:

  • Individualni program – koji je namijenjen osobama koje žele liječenje i provođenje hidrokineziterapije ovisno o njihovoj dijagnozi (bolesti) zajedno sa stručnom osobom.

  • Grupna kineziterapija – namijenjena je osobama koje vole vježbati u grupi zajedno sa drugima istog zdravstvenog problema.

  • Slobodno korištenje bazena za osobe koje imaju svoj program vježbanja ili se žele jednostavno relaksirati u bazen

_0003_Layer-102

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija je područje fizikalne medicine koja koristi magnetizam, elektricitet, mehaničku energiju, toplinu, zvuk, svjetlost, pokret i vodu u liječenju, a našla je primjenu u gotovo svim granama medicine.

Dijelovanje fizikalne terapije: Fizikalna medicina je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnozom i liječenjem različitih poremećaja organizma. Posebnu pažnju posvećuje ponovnoj uspostavi izmijenjenih ili izgubljenih funkcija i sposobnosti ili osposobljavanju funkcija koje nisu postojale. Fizikalna terapija se koristi u tretmanu velikog niza bolesti od jednostavnih poremećaja pokretljivosti do složenih kongnitivnih poremećaja.

image-d87c1a710b2b21bc95a951d038dad625c484716018412fcea63fea8edd6361e3-V

Rehabilitacija sportaša

Liječenje sportskih povreda predstavlja iznimno važan dio fizikalne terapije. U današnje vrijeme želja za što boljim uspjehom i rezultatom vrlo često rezultira povredom.

Povrede se najčešće događaju na lokomotornom  sistemu  te vrlo često na određeno vrijeme “isključuju” sportaša iz sportskih natjecanja i treninga. Pravilnom fizikalnom terapijom možemo ubrzati proces rehabilitacije, uticati na kvalitetnije zacjeljivanje tkiva te dugoročno prevenirati ponovno ozljeđivanje.

Naš tim specijaliziran je za rehabilitaciju akutnih povreda lokomotornog sustava te postoperativnu rehabilitaciju sportaša.

Povrede koljenog zgloba, Ahilove tetive te ramenog zgloba spadaju u najčešće povrede sa kojima se susrećemo. Rehabilitacija je individualna, prilagođena svakom pojedincu i prati najmodernije trendove struke u svijetu. Bogato opremljen prostor, najmoderniji uređaji ( elektroterapija, ultrazvuk, laser… ) te dobro educirani fizioterapeuti, garancija su kvalitetne rehabilitacije i brzog oporavka naših pacijenata.

20160411_164226-1 20160402_172754-1