Specijalistički pregled

Stručni kadar  

  • Specijalista fizijatar- subspecijalista reumatolog, redovni profesor
  • Specijalista za neurološku rehabilitaciju, redovni profesor
  • Specijalista porodične medicine
  • Diplomirani fizioterapeuti
  • Medicinske sestre
  • Magistar farmaceutskih znanosti

Specijalistički pregled

Naše Lječilište raspolaže vrhunskim stručnim kadrovima, kojima ne raspolaže niti jedno lječilište u BiH.

Pregled fizijatra u našem Lječilištu obavljaju prof.dr.med.sc  Nedima Kapidžić – Bašić,  Specijalista fizijatar- subspecijalista reumatolog  i  prof.dr.med.sc Suada Kapidžić – Duraković,  Specijalista za neurološku rehabilitaciju.

Kadar sa  velikim iskustvom u radu sa pacijentima, odlični  dijagnostičari i vrlo temeljiti liječnici.

Prije pregleda specijaliste fizijatra imate mogućnost pregleda specijaliste opće/obiteljske medicine, te stalan nadzor za vrijeme provođenja terapijskih tretmana.
Uskoro će u okviru Lječilišta raditi specijalističke ambulante interniste – kardiologa, dermatologa, ginekologa, neurologa, laboratorija.

Intervencija

Lječilište raspolaže moderno opremljenom intervencijom koja je u stanju pružiti usluge u svim hitnim i vanrednim okolnostima kao i posebne terapijske procedure ( EKG, inhalacione terapije, otološke intervencije itd. ).

Na pregled  se možete naručiti telefonskim ili elektronskim putem na:
tel.: 035/365-533
e-mail: info@aquabristol.ba