Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla bilo je domaćin održavanju pedijatrijske radionice za fizioterapeute

Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla bilo je domaćin održavanju pedijatrijske radionice za fizioterapeute

Pon, 15. Apr. 2019.


Radionice su održane na temu „Procjena senzomotornog razvoja, osnove neurazvojnog, senzorno integracijskog i Vojta koncepta. 


Dana 13.04.2019 i 14.04.2019 godine u saradnji sa UFFBiH, Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla je bilo domaćin održavanju pedijatrijske radionice za fizioterapeute.

Radionice su održane na temu „Procjena senzomotornog razvoja, osnove neurazvojnog, senzorno integracijskog i Vojta koncepta. 
Voditelji radionice su bili naši gosti iz Zagreba Maja Lenard Šimunac, prvostupnica fizioterapije, Vojta terapeut, Schroth terapeut; Ivana Vuković, dipl. fizioterapeut, neurorazvojni Bobath terapeut i Mihaela Grubišić, dipl. physioth.bacc.occupp.therap, SIAT intruktorica, NDT terapeut, MAES terapeut.

Ovom prilikom smo ugostili oko 30 fizioterapeuta, učesnika radionice iz svih dijelova Bosne i Hercegovine uključujući i tri fizioterapeuta iz našeg Lječilišta, Vrabac Amra, Tučić Šejla i Žigić Amra.

Želimo naglasiti da je ovo tek početak saradnje između Lječilišta „Aqua Bristol“ Tuzla i UFFBiH, te da ćemo nastaviti našu saradnju i svakako podržati rad UFFBiH u stručnom usavršavanju fizioterapeuta, što je svakako jedan od ciljeva Lječilišta.